Cari Hesap Takibi


Cari Hesap Takibi
  • Cari Hesap Ekstresi
  • Teklif Modülü
  • İşlem Geçmişi
  • Çek/Nakit Girişi
  • Toplu İçeri Aktarım
  • Mutabakat Mektubu Oluşturme 

Cari hesap takibi nedir?

Bir işletmenin faaliyet gösterdiği müşterilere ve tedarikçilere cari hesaplar denir. Cari hesap takibi ile müşterilerden alınacak tahsilatların ve tedarikçilere yapılan ödemelerin durumu izlenmektedir. Carileriniz ile olan finansal durumunuzu internet erişimi olan her yerden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Cari hesap takibinin önemi nedir?

Bir işletmenin devamlılığı için en önemli konulardan biri olan cari hesap takibi sayesinde müşterileriniz ve tedarikçileriniz ile olan alacak ve borç hesabını doğru yönetirsiniz. Müşterinize ürün sattığınızda veya tedarikçinizden mal aldığınızda ön muhasebe programına kaydedilen bu işlemler sonucunda işletmenizin mali durumunu ödeme ve tahsilat dönemine göre yönetirsiniz.

En çok ödeme yapan Carilerinizi kolayca belirleyin...

Müşteri Kategorileri;

Müşterilerinizi kategorileyin, hangi müşteri grubuna odaklanmanız gerektiğini görün.

e-Posta ile Fatura Paylaşımı;

Faturanızı e-posta ile paylaşın, carinizle kolay mutabakat sağlayın.